60+

– Økonomisk rådgivning til ældre over 60

Denne service spænder over mange aspekter fordi der kan være mange aspekter at tage højde for. Det kan være I gør jer tanker om store udgifter i forhold til indtægter eller hvordan i slipper for negative renter. Bekymringer i forbindelse med sygdom eller dødsfald vil ofte også om handle økonomi. Planer om at rejse, bygge om, skifte bolig mm. kan også være i tankerne. Bankerne ser forskelligt på kunder om de er over eller under 60 år, hvorfor der vil være god ide i at få overvejet drømme og planer inden 60 år, også selv om man vil arbejde til man er fx 70 år. Gaver eller overdragelse af sommerhus eller hus til børn kan også være en del af planlægningen i den 3. alder. Mulighederne for offentligt tilskud og lån i banken afhænger b.la. af indtægt og af om man er gift, samboende eller enlig. Jeg kan hjælpe med et overblik over jeres økonomi og hvilke muligheder du/I har. Har I sikret hinanden? Kan den ene blive boende i huset? Det er alt sammen spørgsmål jeg kan hjælpe med at besvarer.

Vi kan tale om emner som arv, fremtidsfuldmagter mm. Har dine forældre brug for råd og vejledning omkring bolig, økonomi, arv mm. tager jeg gerne en snak med dem sammen med børn, men også lige så gerne alene. Generelt og især når jeg taler med 60+ er jeg imødekommende og meget ærlig. Jeg spørger ind til hvad der ønsker når en bliver alene mm., sådan at mine kunder gerne skulle blive afklaret og tage stilling. Er din ægtefælle dement eller på vej til at blive det er det en ekstra god ide at have syr på fuldmagter, ønsker mm. Jeg kan også hjælpe med det praktiske og overblik i forbindelse med at du er blevet alene.

Overblik over indtægt ved pensionering og overblik over nuværende pensionsordninger kan jeg også være behjælpelig med. Inkluderet i denne pakke er et overblik over pensionsordninger, dækninger samt en detaljeret gennemgang af pensioner i et bestemt år. Fx gennemgår vi pensionsordninger ved 67 år, hvis du forventer pensionering på det tidspunkt eller nuværende tidspunkt.

Ved køb af denne service laver jeg et detaljeret overblik over værdier, gæld, indtægt og udgifter mm. Det giver et overblik over hvor der er mulighed for forbedringer som jeg præsenterer jer for. Det er vigtigt at man sikrer hinanden og derfor vil jeg altid drøfte fuldmagter mm. Har du/I ønsker om ændringer fx ved køb af sommerhus eller arveforskud til børn kan jeg hjælpe med et overblik over muligheder og sammen kan vi lave en tidsplan. En gennemgang af værdipapirer er også en mulighed sådan I sikre at I har den rigtige sammensætning af akter og obligationer samt til den rigtige pris.

60+
Økonomisk rådgivning ældre

Lea Jacobi - Din økonomiske rådgiver

Bag Møllen 1
6700 Esbjerg

tlf: 30 20 33 13
email: lea@leajacobi.dk

Lea Jacobi

Har du brug for økonomisk rådgivning? Ring til mig i dag