Formalia

Samarbejdspartnere

Der er og bliver ikke nogen henvisningsprovision eller andet økonomisk samarbejde med andre virksomheder. Ønsker du også at blive min officielle samarbejdspartner hører jeg gerne fra dig. I forhold til sparring, henvisning mm. har jeg pt. kontakt til nedenstående:

Uvildig investeringsrådgiver Jan Ellegaard som ejer og driver Ellegaard Invest ApS.

Revisors Jens Bøndergaard som ejer og driver ”Jens B”.

Jeg har et bredt samarbejde med finansielle virksomheder, herefter benævnt bank, hvor jeg ønsker en primær kontaktperson. I forbindelse med indhentning af tilbud oplyses kundernes identitet ikke men alene økonomiske tal og evt. beskrivelse. I forbindelse med hvert samarbejde aftales det i hvilken udformning de ønsker oplysningerne, forventede behandlingstider og priser. Pengeinstitutterne forventes at ville give gode priser til mig, fordi de gerne vil have en ny kunde og fordi jeg har lavet forarbejdet i form af økonomiske nøgletal mm. Alle banker er velkomne til at kontakte mig for en aftale.

Godkendelse fra finanstilsynet og forsikring

Jeg har søgt om tilladelse til både at være finansiel rådgiver og til at være boligkreditformidler.

Rådgivning omkring finansielle produkter defineres som personlige anbefalinger der gives til en forbruger. Finansielle produkter defineres som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter.

I forbindelse med ansøgning skal jeg bl.a. sende erklæring om ansvarsforsikring, rådgivningsforløb, CV samt forretningsgange vedrørende god skik, håndtering af interessekonflikt mm. Det sker alt sammen for at beskytte forbrugeren ved at sikre at virksomheden har den fornødne viden og kompetencer.

Jeg skal efter godkendelse hvert år indberette oplysninger samt betale en årlig afgift finanstilsynet. Jeg er underlagt deres tilsyn og de kan derfor komme på uanmeldt besøg og tjekke at forretningsgang mm. bliver overholdt.

Jeg er underlagt og opfylder bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgiver og boligkreditformidlere.

Kunde-dokumenter i overskrift og at disse også er godkendt af finanstilsynet. Jeg tegner i denne forbindelse en forsikring hvor betingelserne godkendes af finanstilsynet i forbindelse med godkendelsen.

Forretningsgange

Jeg har udfærdiget forskellige forretningsgange som udleveres til kunderne i forbindelse med at de bliver kunder. Herunder har jeg forretningsgang der beskriver hvordan GDPR-overholdes og oplysninger opbevares. Der kan modtages elektroniske underskrift. Alle forretningsgange og kunde-dokumenter er sendt med ansøgningen til finanstilsynet til godkendelse.

Links

Uafhængig økonomisk rådgivning (forbrug.dk)
https://www.finanstilsynet.dk

Formalia

Lea Jacobi - Din økonomiske rådgiver

Bag Møllen 1
6700 Esbjerg

tlf: 30 20 33 13
email: lea@leajacobi.dk

Lea Jacobi

Har du brug for økonomisk rådgivning? Ring til mig i dag